מתי מומלץ להגיע לביקור ראשון במרפאת השיניים?

מומלץ ללכת להיבדק לראשונה בגיל שלוש,  אלא אם נצפתה בעיה בגיל מוקדם יותר.

2018-01-11T11:49:58+00:00