האם חשוב לטפל בשיני חלב, הרי ממילא הן עתידות להתחלף בשיניים קבועות?

מעבר לכך ששיני חלב פגועות עלולות לגרום לכאב ולבעיות בלעיסה, חשוב מאד לטפל בהן על מנת לא להגיע למצב של זיהום המשכי הפוגע בהתפתחות השן הקבועה שעתידה לבקוע.

2018-01-11T11:54:30+00:00