ברוכים הבאים לאתר מרכז המומחים שניידר - המרכז המוביל בתחום טיפולי השיניים, כירורגיה, שיקום ואסתטיקה של הפה.
נשמח להעמיד לרשותכם את הידע, הניסיון, הטכנולוגיות והשירות הטובים ביותר בתחום.


הקשר בין שתלים, שיניים ומחלות חניכיים

הגדרות

•    Peri implant mucositis- תגובה דלקתית הפיכה ברקמה הרכה סביב שתלים .

•    Peri implantitis- תהליך דלקתי בלתי הפיך שמשפיע על הרקמות סביב שתלים
     שעברו אוסאואינטגרציה וגורם להרס הרקמה הרכה והקשה סביב שתלים .

אנטומיה והיסטולוגיה סביב שיניים אל מול שתלים


שיניים שתלים
צמנטום ו PDL קיים לא קיים
סיבי קולגן מחוברים בצורה רוחבית אנכיים ואינם מחוברים לשתל.
ברקמת החיבור סביב שתלים יש יותר סיבי קולגן, פחות פיברורלסטים ופחות כלי דם                                                            

חיבור אפיתל JE JR
מרחב ביולוגי 3 מ"מ 3 מ"מ

ההבדלים ההיסטולוגיים מובילים לכך שהקישור של הרקמות הרכות לשתלים חלש יותר מאשר לשיניים ועמידות הרקמה הרכה סביב שתלים לדלקת חלשה יותר.


האתיולוגיה של Peri implantitis  אל מול Periodontitis

•    ל Peri implantitis-   יש את אותם מאפיינים אתיולוגיים, קליניים, רדיוגרפים והיסטולוגים כמו ל-  Periodontitis .

•    לחיידקים יש תפקיד חשוב ומרכזי באתיולוגיה המולטיפקטוריאלית של Periodontitis ושל .Peri implantitis .

•    הרכב החיידקים  הגורמים ל- Periodontitis  ול- Peri implantitisזהה .

•    הרכב החיידקים הקשור למצב בריא של הרקמות סביב שיניים ושל הרקמות סביב שתלים זהה .


תגובת החניכיים סביב שיניים והרקמות הרכות סביב שתלים להצטברות פלאק

מחקרים השוואתיים בדקו את הצטברות הפלאק במהלך 3 שבועות ובמהלך 3 חודשים סביב שיניים וסביב שתלים ואת תגובת הרקמות להצטברות הפלאק ומצאו כי :

•    כמות והרכב הפלאק שהצטבר כעבור 3 שבועות  וכעבור 3 חודשים היה זהה בין שתלים לשיניים.

•    מהירות וכמות ההתיישבות הראשונית של חיידקים ( early colonization) היתה זהה בין שתלים לשיניים.

•    לאחר 3 שבועות - גודל ומיקום התגובה הדלקתית היה זהה בין שתלים לשיניים.

•    לאחר 3 חודשים- הדלקת ברקמות סביב שתלים התקדמה עמוק יותר ואל תוך העצם האלבאולרית ( בהשוואה לשיניים )  ועלולה היתה לגרום לכישלון השתלים.

הרציונל לקשר בין הצלחה או כשלון שתלים למחלה פריודונטלית

חיידקים בעלי פוטנציאל פתוגני המזוהים סביב שיניים מאכלסים את הרקמות הרכות סביב שתלים תוך  6 חודשים מרגע החדרת השתלים. פרוליפרציה של החיידקים הפריו פתוגנים הללו עלולה לגרום לתגובה דלקתית סביב השתלים ולבסוף לכישלון שתלים אלו.

שתלים המוחדרים לאנשים עם מחלות חניכיים – סקירת ספרות

מחקרים אורכיים שעקבו במהלך 10 שנים אחרי שתלים שהוחדרו לאנשים עם מחלות  חניכיים, שאינם מטופלים באופן סדיר, העלו את המסקנות הבאות :

•    אובדן עצם סביב שתלים לאורך השנים נמצא בקורלציה ישירה לאובדן העצם סביב שיניים.

•    נמצא אחוז גדול יותר של כשלון שתלים אצל אנשים עם מחלות חניכיים בהשוואה לאנשים בריאים.

•    נמצא אחוז גדול יותר של סיבוכים ביולוגיים (peri implantitis) במהלך 10 שנים בקרב אנשים עם מחלות חניכיים לעומת אנשים בריאים.

•    רמת התאחיזה, הכיסים הפריודונטלים ורמת העצם המרג'ינלית  סביב שתלים נמצאו בקורלציה לרמת הכיסים הפריודונטלים ולרמת התאחיזה בכל הפה.

 (Christoph R. E. Hardt, COIR 02, Ioannis K. Karoussis, COIR 03, Ioannis K. Karoussis, COIR 04 , Bra¨gger et al. 1997)

מאידך, מחקרים אורכיים שעקבו במהלך  10 שנים אחרי שתלים שהוחדרו לאנשים עם מחלות חניכיים המטופלים באופן סדיר הגיעו למסקנות הבאות :

•    לא נמצא שום קשר בין מחלת חניכיים שמתקדמת סביב שיניים ואובדן עצם סביב שתלים.

•    המצאות חיידקים פריו פתוגנים סביב שתלים לא גרמה באופן חזוי לאובדן תאחיזה או לכישלון השתלים.

•    נמצאו אותם אחוזי הצלחה ואותה כמות אובדן עצם סביב שתלים בקרב אנשים המטופלים בצורה סדירה ובקרב אנשים בריאים.

(Quirynen, COIR 01, Quirynen, COIR 02,  Åsa Leonhardt , COIR 02, Ellegaard et al.1997, Sbordone et al. 1999)

סיכום ומסקנות

•    ל- Peri implantitis אותם מאפיינים אתיולוגים, קליניים, רדיוגרפים והיסטולוגיים כמו ל- Periodontitis אך הדלקת מתקדמת מהר יותר ועמוק יותר אל תוך העצם.

•    חיידקים פריופתוגנים עוברים מכיסים שאריים סביב שיניים לרקמות סביב שתלים ועלולים לגרום לתהליך דלקתי (Peri implantitis) ואף לכישלון השתלים.

•    קיימות עדויות סותרות במחקרים בקשר להימצאותם של יותר כשלונות , אובדן עצם או סיבוכים ביולוגיים סביב שתלים אצל אנשים עם מחלת חניכיים מטופלת ומתוחזקת בהשוואה לאנשים בריאים.

•    חשוב ביותר להגיע למצב של חניכיים בריאות, לפני שמחדירים שתלים לאנשים עם מחלות חניכיים, ולהקפיד על תחזוקות סדירות מיד עם סיום ביצוע השתלים.

סדר הטיפולים המומלץ באנשים עם מחלות חניכיים המיועדים לשתלים


•    הגברת מודעות הפציינט בהקשר למחלת החניכיים שלו והקשר של המחלה לשתלים

•    הדרכה בגהות הפה

•    סילוק אבנית והקצאות שורשים

•    במקרים של מחלת חניכיים אגרסיבית יש צורך בטיפול אנטיביוטי בנוסף (מוקסיפן 500 מ"ג + פלג'יל 250 מ"ג TID ל-8 ימים – הטיפול המקובל בספרות ).

•    טיפול משמר, טיפולי שורש ומבנים עד כתרים זמניים.

•    הערכה מחדש

•    כירורגיה פריודונטלית במידת הצורך ( צמצום כיסים, רגנרציה ,הרמת מתלית לצורך ניקוי )

•    הערכה מחדש שלב ב'

•    ביצוע שתלים, הרמות סינוס ואוגמנטציות עצם במידת הנדרש ושיקום סופי

•    תכנית תחזוקה מסודרת כל 3 חודשים